อัญมณีกับราศี   ความรู้ทางโหราศาสตรคือ ความรู้ที่เป็นสากอยู่คู่กับมนุษย์มาทุกยุคสมัและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นับแต่โบราณกาลเพื่อ ที่จะเข้าใจธรรมชาติได้มากขึ้นและปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาตินั้นได้อย่างถูก ต้องรัตนชาติหรืออัญมณีเป็นทรัพยากรธรรมชาติชนิดหนึ่งที่มนุษย์เรารู้จักกัน มานับแต่สมัยโบราณ นำมาใช้ประโยชน์ด้านความสวยงามเป็นส่วนใหญ่ บ้างก็ใช้ประโยชน์ในด้านการรักษาโรค หรือใช้เป็นเครื่องรางของขลังก็มี สุดแล้วแต่ความเชื่อและเหตุผลที่สืบทอดกันมา ทุกวันนี้ อัญมณียังคงเป็นสิ่งล้ำค่าที่ยังคงได้รับความนิยมอย่างไม่เสื่อมคลาย สามารถสื่อถึงตัวตนของเจ้าของได้อย่างสวยงามและมีเสน่ห์เฉพาะตัว อัญมณีต่างชนิดกันก็มีคุณสมบัติ ความงาม และคุณค่าที่ต่างกัน เหมือนกับบุคคลทั้ง 12 ราศีในทางโหราศาสตร์ ที่มีความเป็นธรรมชาติที่ไม่เหมือนกัน ผู้มีความรู้ในสมัยโบราณจึงพยายามจับคู่กันระหว่างราศีทั้ง 12 กับอัญมณีทั้งหลาย โดยยึดหลักของความสอดคล้องกันของคุณลักษณะของราศีกับคุณสมบัติของหินมีค่า เช่น สีของอัญมณีกับสีประจำราศี ความหมายของอัญมณีกับบุคลิกลักษณะของบุคคลในราศี หรือแม้แต่ชื่อของอัญมณีที่สอดคล้องกับราศี เป็นต้น จนกลายมาเป็น อัญมณีประจำราศี (Zodiac gemstones or Astral Stones)


      อย่างไรก็ตาม ในการจัดหมวดหมู่ของอัญมณีกับราศีเกิดนั้นยังคงไม่ได้ข้อสรุปที่แน่นอนและ ถาวร ทำให้ในตำราหลายเล่มหรือในเว็บไซต์ต่างๆมีตารางแสดงอัญมณีประจำราศีเกิดที่ ไม่เหมือนกันทั้งหมดเพียงแต่จะมีข้อแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยและในราศีหนึ่งๆ จะมีอัญมณีประจำราศีมากกว่าหนึ่งชนิดก็ได้ หรือ อัญมณีชนิดหนึ่ง เป็นอัญมณีของราศีเกิดมากกว่าหนึ่งราศีก็ได้ นอกจากนี้นับแต่สมัยโบราณมาถึงปัจจุบันอัญมณีประจำราศีเกิดในบางราศีก็ถูก เปลี่ยนแปลงไปตามความรู้และค่านิยมในแต่ละยุคสมัยดังนั้นเรื่องของอัญมณีกับ ราศีเกิดนี้จึงยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนตายตัว ในยุคปัจจุบัน ได้มีการจัดเรียงอัญมณีประจำราศีเกิดเอาไว้ ที่เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเป็นดังนี้

  1.ราศีเมษ (21 มีนาคม-20 เมษายน)
     อัญมณีสำหรับชาวราศีเมษคือ เพชร คำว่า Diamonที่แปลว่าเพชรนั้น มาจากภาษากรีก คำว่าAdamas มีความหมายว่า ไม่มีใครสามารถทำลายได้ ในภาษาฝรั่งเศส คำว่า Diamant ก็แปลว่า ไม่มีวันแพ้เพชรจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะและความสำเร็จและกระตุ้นให้เกิด ความกล้าหาญได้ซึ่งดูแล้วเหมาะกับนักริเริ่มนักบุกเบิกที่แข็งแกร่งอย่างชาว อัญมณีที่มีสีขาวใสอย่างเพทายขาวก็จัดเป็นอัญมณีประจำราศีนี้เช่นกัน เนื่องจากสีขาวใสเทียบได้กับทารกเกิดใหม่ที่ยังบริสุทธิ์อยู่นั่นเอง บลัดสโตน(Bloodstone)หรือหินสีเลือด ก็ถูกจัดให้เป็นอัญมณีของราศีเมษ เนื่องจากสีประจำราศีนี้คือสีแดง
2.ราศีพฤษภ (21 เมษายน-20 พฤษภาคม)
     พลอยสีเขียวคืออัญมณีของคนราศีพฤษภ ได้แก่ มรกต ตามความเชื่อของชาวอียิปต์โบราณเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคง ความยั่งยืนเป็นอมตะ ส่วนในประเทศจีน หยก ทำให้มีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาวค้าขายรุ่งเรื่อนอกจากนี้ยังเชื่อกันว่าพลอยสีเขียวทั้งหลายจะทำ ให้เกิดศรัทธาที่มั่นคง และความกล้าหาญ โมราสีเขียว(Green Agate)เป็นสัญลักษณ์ของทรัพย์สินความมั่งคั่งร่ำรวยความหมายของอัญมณีสี เขียวเหล่านี้ มีความหมายไปในทำนองเดียวกับดาวศุกร์ ซึ่งเป็นเกษตรของราศีพฤษภและสีเขียวยังเป็นสีของการเกษตรกรรมและสีของดาว ศุกร์อีกด้วย)
  1.ราศีเมษ (21 มีนาคม-20 เมษายน)
     อัญมณีสำหรับชาวราศีเมษคือ เพชร คำว่า Diamonที่แปลว่าเพชรนั้น มาจากภาษากรีก คำว่าAdamas มีความหมายว่า ไม่มีใครสามารถทำลายได้ ในภาษาฝรั่งเศส คำว่า Diamant ก็แปลว่า ไม่มีวันแพ้เพชรจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะและความสำเร็จและกระตุ้นให้เกิด ความกล้าหาญได้ซึ่งดูแล้วเหมาะกับนักริเริ่มนักบุกเบิกที่แข็งแกร่งอย่างชาว อัญมณีที่มีสีขาวใสอย่างเพทายขาวก็จัดเป็นอัญมณีประจำราศีนี้เช่นกัน เนื่องจากสีขาวใสเทียบได้กับทารกเกิดใหม่ที่ยังบริสุทธิ์อยู่นั่นเอง บลัดสโตน(Bloodstone)หรือหินสีเลือด ก็ถูกจัดให้เป็นอัญมณีของราศีเมษ เนื่องจากสีประจำราศีนี้คือสีแดง