รูปทรงเครื่องประดับกับอัญมณีบ่งบอกนิสัย



1. ชอบอัญมณีรูปร่างกลมแสดงว่าเป็นคนสุภาพเรียบร้อย อ่อนโยน มีลักษณะความเป็นแม่สูง มีความสามรถในการจัดการเรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดี รักครอบครัวและเป็นมิตรกับทุกคนเพราะมีจิตใจที่ดี ถ้าคุณผู้ชายรู้ว่าแฟนของคุณชอบอัญมณีรูปกลมนี้ก็พอจะคาดคะเนนิสัยใจคอได้ และถ้าคุณจะตัดสินใจเลือกเธอ ก็คงไม่ผิดอะไรหวังหรอกค่ะ นอกจากจะได้ภรรยาที่ดีแล้ว คุณอาจได้แม่ไปพร้อมๆกันด้วย (อย่าเพิ่งตกใจกับประโยคนี้นะคะ) ก็เพราะเธอจะทำให้ทุกคนในครอบครัวอบอุ่นใจไปด้วย

 

2. ชอบอัญมณีรูปไข่ แสดงว่าเป็นผู้ที่เป็นแม่บ้านแม่เรือน สามารถจัดการเรื่องต่างๆได้อย่างมีระบบและเรียบร้อย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงาน การเงิน หรือครอบครัว ดั้งนั้นเธอจึงเก่งงานนอกบ้านด้วย นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตนเองจริงจัง กล้าที่จะตัดสินใจหลังจากที่ได้พิจารณาแล้ว อันเป็นลักษณะของผู้นำที่ดี ดั้งนั้นจึงสามารถเข้าไปสู่ความสำเร็จในเรื่องต่างๆได้ไม่ยาก

 

3. ชอบอัญมณีรูปหยดน้ำนี่ก็เป็นแม่บ้านที่ดีอีกเช่นกัน รู้จักประหยัดมัธยัสถ์ จัดการเรื่องราวในบ้านได้เป็นอย่างดี รักครอบครัวมาก แต่ในขณะเดียวกันก็เก่งเรื่องงานนอกบ้านอีกด้วย มีความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างรอบคอบ สนใจที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆเสมอ ทำให้มีความคิดที่ทันสมัยก้าวหน้า ชีวิตจึงมักประสบความสำเร็จ

 

4. ชอบอัญมณีรูปหัวใจ แสดงว่าเป็นคนช่างคิดช่างฝัน มักจะมีความอ่อนโยนอ่อนไหวอยู่ในหัวใจบทจะรักก็รักอย่างหวานจ๋อย บทจะเบื่อก็เบื่ออย่างสุดๆ ชอบความสุภาพอ่อนโยนและการเอาใจใส่ และยังเป็นคนมีจินตนาการในทางสร้างสรรค์หรือมีศิลปะในเรื่องต่างๆ ดั้งนั้นเธอเหล่านี้จึงมักมีอาชีพด้านจิตรกร นักประพันธ์ นักแสดง นักร้อง ฯลฯ และมักจะมองเรื่องของจิตใจมากกว่าวัตถุ

 

5. ชอบอัญมณีรูปมาคีส์ คราวนี้ก็จะพบสาวเปรี้ยวแล้วนะคะ เพราะเธอจะเป็นสาวที่มีเสน่ห์ชวนหลงใหลไปกับความไม่ค่อยเหมือนใครของเธอ ซึ่งเป็นผู้หญิงที่คล่องงาน ขยันที่จะเรียนรู้ไม่ค่อยกลัวใคร กล้าที่จะแสดงออกถึงอารมณ์ของตนเอง และรักความเป็นอิสระสูงมาก แต่ถ้าใครทำอะไรที่ไม่ค่อยเข้าเรื่องเข้าราวกับเธอก็ระวังให้ดี เพราะความเป็นตัวเองของเธอสูงและไม่กลัวใครนั้นเอง

 

6. ชอบอัญมณีรูปสี่เหลี่ยมแปลว่าเธอผู้นั้นมักเป็นคนอยู่ในกรอบอย่างเคร่งครัด ชีวิตมีกฎระเบียบมากมายมักจะเป็นนักอุนรักษนิยม ไม่ค่อยยอมรับสิ่งแปลกใหม่ง่ายๆ บางครั้งจึงดูเหมือนคนหัวโบราณ ทั้งๆที่ความจริงแล้วเธอเป็นคนที่มีระเบียบวินัยกับชีวิตและการงานมากกว่า ดังนั้นเธอจึงเป็นแม่บ้านที่มีประสิทธิภาพของครอบครัว และเป็นหัวหน้าควบคุมดูแลกิจการใหญ่ๆได้ดี

 

อัญมณีเพชรพลอยที่ทุกท่านสวมใส่อยู่หรือที่มีไว้ในครอบครองนั้น เป็นอัญมณีเพชรพลอยรูปทรงไหนกันบ้างค่ะ แล้วตรงกับลักษณะนิสัยที่เราได้บอกเอาไว้หรือเปล่า

 

ขอบคุณบทความจาก princess gems