วิธีการเลือกซื้อเพชร 

วิธีการเลือกซื้อเพชร

 

Carat (กะรัต ขนาดเพชร)

 

       เลือกเพชรขนาดที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เนื่่องจากขนาดของเพชร (Carat) ถือว่าเป็นปัจจัยที่สามารถเห็นความแตกต่างได้ชัดเจนที่สุด ด้วยตา เรา สามารถเห็นความแตกต่างระหว่างเพชรขนาด 90 ตังค์ กับ 1 กะรัตได้อย่างชัดเจน และแยกแยะได้อย่างง่ายดายครับ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบอยากได้เพชรเม็ดใหญ่ที่สุดเท่าที่งบจะอำนวย โดยเพชรที่ได้ยังมีคุณภาพดี ถ้าเลือกเพชรกลมแนะนำให้เลือกเพชรน้ำ 96-94 (H,I,J) ความสะอาด VS1-2

 

       เคล็ดลับ ให้ พยายามเลือก หรือหาเพชรที่มีขนาด Premium คือ เกือบๆจะข้ามไปอีกช่่วงราคาครับ เช่น เพชรขนาด 0.30-0.39 (30-39 ตังค์) ให้เลือกเพชรขนาด 0.37-0.39 เพราะเพชรขนาดเกือบๆจะ 40 ตังค์แล้ว แต่ราคาต่อกะรัตยังอยู่ในเกณฑ์ 30 ตังค์ ครับ หรืออย่างเพชรขนาด 0.50-0.69 พยายามเลือกเพชรขนาด 60 ตังค์ขึ้นไป เพราะขนาดใกล้ๆ 70 ตังค์แล้ว แต่ราคาต่อกะรัตยังเป็นราคาเพชรครึ่งกะรัต

 

Cut (การเจียรไน)

 

เลือกเพชรที่มีคุณภาพการเจียรไน และสัดส่วนที่ดี ต่าง จากปัจจัยด้านอื่นๆ ของเพชร เช่น สี หรือ ความสะอาด เราอาจเลือกสีหรือ ความสะอาดที่ต่ำลงไปบ้าง เพื่อแลกกับขนาดเพชรที่ใหญ่ขึ้น แต่ปัจจัยด้านการเจียรไน (Cut) ถือเป็นปัจจัยเดียวที่ไม่ควรประนีประนอมครับ เพราะมีผลโดยตรงต่อความสวยงามของเพชร ทั้ง ไฟ (Fire), การสะท้อนแสง (Light Return), ประกาย (Brilliancy) และความระยิบระยับ (Scintillation) ต่อให้เราเลือกเพชร น้ำ 100 ไร้ตำหนิ DIF แต่ถ้าเพชรเจียรไนเกรด Good Fair เพชรเม็ดนั้นย่อมไม่เปล่งประกายเท่าที่ควร ถ้าสัดส่วนไม่สวย เพชรบางเม็ดหน้าอาจมืด หรือถ้าการขัดเงาที่ผิวคุณภาพต่ำ เพชรอาจจะดูหมองๆ ไม่แวววาวเท่าที่ควรครับ แนะนำให้เลือกเพชรคุณภาพเจียรไนอย่างน้อย Very Good หรือ Excellent ได้ยิ่งดี ทั้งสำหรับ Cut, Polish, Symmetry

 

Color (สี)

 

       เลือกเพชรเกรดไร้สี หรือเกือบไร้สี สำหรับ ผู้ที่ชื่นชอบเพชรขาว ไร้สี ก็อาจเลือกเพชรน้ำ 100, 99, 98 (D, E, F) หรือถ้าอยากประหยัดงบ อาจเลือกเป็นเพชรเกรดเกือบไร้สี (Near Colorless) น้ำ 96, 95, 94 (H,I,J)  เพราะเพชรเกรดเกือบไร้สี (Near Colorless) เวลามองจากด้านหน้า ก็ยังดูขาวครับ แทบไม่ต่างจากเพชรไร้สี ยิ่งถ้าเกรดเจียรไนสูงๆ Tripple Excellent สะท้อนแสงดีๆ แสงที่สะท้อนมาด้านหน้าเพชร จะทำให้เพชรดูขาวขึ้นด้วยครับ ต้องดูจากด้านข้าง หรือด้านหลังเพชร ถึงจะออกนวลเล็กน้อย

 

Clarity (ความสะอาด)

 

       เกรด VS คุ้มค่ากว่า ใน ส่วนปัจจัยด้านความสะอาด แนะนำให้เลือกเพชรเกรด VS1-2 (Very Slightly Include) เพราะตำหนิยังมีขนาดเล็กมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ไม่ขัดขวางการเดินทางของแสง และไม่มีผลใดๆต่อความสวยงามของเพชร