รูปทรงเครื่องประดับกับอัญมณีบ่งบอกนิสัย

18 December,2013
รูปทรงเครื่องประดับต่างๆๆบงบอกนิสัยของเราได้นะค่ะ

อัญมณี อเมทิสต์

18 December,2013
อเมทิสต์ อัญมณีประจำเดือนเกิดกุมภาพันธ์ เป็นพลอยสีม่วงสวยงาม ที่มีผลให้ผู้ใช้มีสมาธิเพิ่มขึ้น และมีความสงบ อเมทิสต์เป็นพลอยเสริมดวงของชาวราศีกุมภ์

JADE

09 July,2013
Jade หรือ หยก อัญมณีอีกหนึ่งชนิดที่เป็นที่นิยมในหมู่คนไทยเชื้อสายจีน และชาวจีน

BIRTHSTONES

05 July,2013
Birthstones The Myth of Gemstones in Thailand Thailand ‘s reputation as a center of civilization in the Orient has been reflected by the rich forms of art that has formed an integral part of lifestyle of most Thais . The artistry of Thai artisans have intrigued men and women around the world for its exquisite, delicate splendor and beauty . The long tradition of fine craftsmanship has passed through several generations and is still very much intact today . Gems and jewelry is one of the key industries which has flourished ever since ancient times. Traditional belief suggested that by wearing certain jewels and clothes which agree with the color of the day and birthday would bring good fortune and success . There has also been a myth about decking oneself with certain gemstones based on his/her month of birth in order to capture the best fortune and prosperity. It goes like this : For those who born in the month of

วิธีการเลือกซื้อเพชร

05 July,2013

DIAMOND GUIDE

27 May,2013
The 4 C's of diamonds are criteria jewelers use when grading diamonds,and they are the one you will need to understand to buy the right diamond for you.

Sapphire Guide

27 May,2013
The quality and value of a sapphire is dependant on a combination of the following criteria: CARAT A sapphire 's weight is measured in carats .5 carats = 1 gram. All other criteria being equal, the greater the carat weight , the rarer the sapphire and the therefore greater its value. CUT Shape and Cut To optimize the natural rough ,sapphire are cut into a wide variety of shapes

อัญมณีกับราศี

09 July,2013
ความรู้ทางโหราศาสตรคือความรู้ที่เป็นศาสตรอยู่คู่กับมนุษย์มาทุกยุคสมัยและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนับแต่โบราณกาลเพื่อ ที่จะเข้าใจธรรมชาติได้มากขึ้นและปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาตินั้นได้อย่างถูกต้องรัตนชาติหรืออัญมณีเป็นทรัพยากรธรรมชาติชนิดหนึ่งที่มนุษย์เรารู้จักกันมานับแต่สมัยโบราณ นำมาใช้ประโยชน์ด้านความสวยงามเป็นส่วนใหญ่ บ้างก็ใช้ประโยชน์ในด้านการรักษาโรค หรือใช้เป็นเครื่องรางของขลังก็มี สุดแล้วแต่ความเชื่อและเหตุผลที่สืบทอดกันมา ทุกวันนี้ อัญมณียังคงเป็นสิ่งล้ำค่าที่ยังคงได้รับความนิยมอย่างไม่เสื่อมคลาย สามารถสื่อถึงตัวตนของเจ้าของได้อย่างสวยงามและมีเสน่ห์เฉพาะตัว อัญมณีต่างชนิดกันก็มีคุณสมบัติ ความงาม และคุณค่าที่ต่างกัน เหมือนกับบุคคลทั้ง 12 ราศีในทางโหราศาสตร์ ที่มีความเป็นธรรมชาติที่ไม่เหมือนกัน ผู้มีความรู้ในสมัยโบราณจึงพยายามจับคู่กันระหว่างราศีทั้ง 12 กับอัญมณีทั้งหลาย โดยยึดหลักของความสอดคล้องกันของคุณลักษณะของราศีกับคุณสมบัติของหินมีค่า เช่น สีของอัญมณีกับสีประจำราศี ความหมายของอัญมณีกับบุคลิกลักษณะของบุคคลในราศี หรือแม้แต่ชื่อของอัญมณีที่สอดคล้องกับราศี